Trang tin ĐHĐCĐ

Trang tin ĐHĐCĐ

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thư mời tham dự và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Thư mời tham dự và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Nghị quyết, biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thư mời tham dự và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thư mời và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ năm 2014

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2014

Tài liệu ĐHĐCĐ năm 2014

Điều lệ Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà

NQ DHDCD nam 2013

NQ DHDCD thuong nien nam 2013

Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2013

Dự thảo toàn văn Điều lệ mới sửa đổi

TT v/v sửa đổi Điều lệ năm 2013

Báo cáo chi trả thù lao tại ĐHĐCĐ năm 2013

Báo cáo tài chính tóm tắt tại ĐHĐCĐ năm 2013

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2013

Quy chế ĐHĐCĐ năm 2013

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2013

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012

Báo cáo tài chính tóm tắt

Báo cáo chi trả thù lao

Báo cáo Ban kiểm soát

Báo cáo HĐQT

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2012

Mẫu xác nhận tham dự và uỷ quyền ĐHĐCĐ năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và nhiệm vụ năm 2011 của HĐQT

Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2010 và mục tiêu giải pháp thực hiện năm 2011

Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân chia lợi nhuận năm 2010

Báo cáo của BKS trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

Báo cáo chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2010, phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011

Tờ trình V/v niêm yết cổ phiếu công ty

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường, ngày 07 tháng 01 năm 2011(click xem chi tiết)

Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 11 tháng 06 năm 2010 ( click xem chi tiết )

Chương trình Đại hội cổ đông năm 2010 ( click xem chi tiết )

Quy chế Đại hội cổ đông năm 2010 ( click xem chi tiết )

Báo cáo tổng kết SXKD năm 2009 và mục tiêu SXKD năm 2010 ( click xem chi tiết )

Báo cáo HĐQT tại Đại hội cổ đông năm 2010 ( click xem chi tiết )

Báo cáo của ban KS trình Đại hội cổ đông năm 2010 ( click xem chi tiết )

Báo cáo thanh toán thu lao HĐQT và ban KS năm 2009 phương án thanh toán thu lao HĐQT và ban KS năm 2010. ( click xem chi tiết )

Nghị quyết Đại hội năm 2010 ( click xem chi tiết )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIÊU THỊ NỘI THẤT

bhs-demo

 Nội thất Trường học

 bobantuvi1

Nội thất Hàng Sơn PU, Vernier

hpsct 4515

Nội thất tủ, bàn, ghế công nghiệp

tq11

 Ghế da cao cấp

tc314r

 Ghế Hội trường

 gl303

Ghế lưới

sg 14251

Ghế xoay văn phòng

 g02 cb32t

Nội thất Nan (Mạ)

 be 01-i

Nội thất INOX

sf 21  bsf04

Nội thất Sofa

nt 109 - maumoi

Nội thất New Trend

hr bld1800c5bp

Nội thất ROYAL

trang112 -m

Vách ngăn

s120k1dt-tif copy

                   Két sắt

Liên kết

Trang chủ | Liên hệ
Công ty cổ phần Thanh Hoa Sông Đà
25 Đại lộ Lê Lợi - Phường Lam Sơn - Tp Thanh hóa
Fax: (037) 855750 Điện thoại: (037) 852230