Lịch sử phát triển

Print
anh moi.jpg    Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà có tiền thân là Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa, được cổ phần hóa theo  Nghị định 64/CP của  chính phủ. Trong những năm 70-80 của thế kỷ XX, công ty thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế kế hoạch mua bán nhà nước giao. Cuối những năm 80 trong tình hình chung về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công ty gặp không ít khó khăn khi vươn lên đứng vững trong cơ chế thị trường.

Ngày 15 tháng 09 năm 2003 theo QĐ 2941/QĐ/UB của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phương án chuyển Công ty công nghệ phẩm Thanh Hóa thành Công ty cổ phần, với hình thức cổ phần hóa là : Bán toán bộ vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Vốn điều lệ là 5 tỷ đồng.

Do nhu cầu bức thiết phải đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, cửa hàng theo quyết định của tỉnh trước đó. Với số vốn hạn chế hiện có khi thành lập, Hội đồng quản trị công ty quyết định phải nâng vốn điều lệ lên 10,1 tỷ đồng.

Ngày 15/05/2004 Đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 2603000166 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thanh hóa cấp ngày 19/05/2004 với số vốn điều lệ là 10,1 tỷ đồng.

 Hiện nay công ty có trụ sở chính đặt tại Số 25 Đại lộ Lê Lợi – Thành phố Thanh Hóa, công ty có tổng diện tích đất là 10.000m2 và tổng số lao động đến thời điểm này là 143 người. Trực thuộc công ty gồm 4 đơn vị phân bổ tại nhiều địa điểm tại thành phố Thanh Hóa: Xí nghiệp TMDV số 1, Xí nghiệp TMDV số 2, Nhà hàng Sông Đà, Siêu thị Sông Đà.